Adopţii

Proceduri privind adopţia

Proceduri de adoptie si revendicare pe perioada starii de urgenta (PDF)

Persoanele care se prezintă în adăpost în vederea adopţiei se vor legitima obligatoriu la intrarea în unitate şi va fi trecut în registrul persoanelor intrate, ţinut de către firmă care asigură pază în bază şi vor respecta regulamentul de ordine interioară.

În vederea adopţiei, persoanele se vor deplasa în halele de cazare însoţiţi de către un angajat ASPA după care se vor prezenta la biroul adopţii în vederea întocmirii actelor prevăzute în legislaţia în vigoare.

Adopţia câinilor neidentificaţi se poate face începând cu ziua următoare intrării în adăpost, de către persoane fizice (proprietar), care nu pot face dovada proprietăţii câinelui cu un carnet de sănătate conform legislaţiei în vigoare.

Persoanele fizice sau ONG-urile care doresc adopţia mai multor câini , respecta termenul de 7 zile pentru revendicare. În cazul în care proprietarul se prezintă cu carnetul de sănătate după 7 zile lucrătoare, acesta va fi pus în legătură cu adoptatorul în vederea recuperării câinelui.

Adopţia câinilor se face pe baza completării declaratiei-angajament.

Persoanele ce vor să adopte mai mulţi câini şi prezintă acte după parcele/loturi de pământ, trebuie să facă dovada adăpostirii câinilor în condiţii decente prezentând fotografii şi acte pentru spaţiul amenajat în vederea adăpostirii conform legislaţiei în vigoare: Legea 205/2004 privind protecţia animalelor , Ordin nr. 523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor şi Legea 60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie.

Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor, precum şi persoanele fizice şi juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate care intenţionează să adăpostească animalele adoptate în afara ţării, sunt exceptate doar de la obligaţia prezentării acordului vecinilor.

Indiferent de variantă aleasa pentru adopţie se vor urma urmatorii pasi:

1. Adoptatorul va completa o declaraţie în vederea adopţiei în care va scrie datele personale de identificare, datele de identificare ale câinelui (sex, culoare, vârsta şi dacă este cazul nr. crotalie sau serie de microcip), acordul cu privire la riscul anesteziei şi a actului operator precum şi adresa de cazare a câinelui.

2. Dacă este sterilizat câinele va fi dus la sala de operaţie în vederea vaccinării şi deparazitarii, citirii microcipului dacă este cazul şi eliberarea unui carnet de sănătate cu serie unică.

3. Se va completa formularul de adopţie cu înscrierea datelor în toate rubricile prevăzute în formular. Acesta va fi semnat de către proprietar în rubrica dedicată şi va semna pentru primirea unei copii conforme cu originalul. Personalul autorizat să semneze formularul din partea ASPA va scrie numele în clar, va semnă şi va stampila formularul cu ştampila bazei.

4. Formularului de adopţie îi sunt ataşate următoarele documente:

• Copie după buletin,

• Declaraţia data personal în vederea adopţiei.

5. Dacă nu este sterilizat câinele va rămâne în baza în vederea sterilizării iar proprietarul va reveni pentru completarea formularului de adopţie şi ridicarea câinelui după efectuarea manoperelor chirurgicale. Dacă se doreşte adoptarea câinilor a căror vârsta nu permite sterilizarea, aceştia vor fi obligatoriu microcipati iar proprietarul va completă în declaraţia dată în vederea adopţiei şi angajamentul că îi va steriliza la împlinirea vârstei optime (femelele la vârsta de 4 luni şi masculii la vârsta de 6 luni).

CĂŢEI DISPONIBILI PENTRU ADOPŢIE. ALEGE!