Adopţii

Adopţia la distanţă

Începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpostul public din Municipiul Sibiu, aceştia pot fi adoptaţi la distanţă de către persoane fizice şi/sau juridice din ţară şi din străinătate.

Adopţia la distanţă se realizează prin completarea unei declaraţii angajament conform normelor legale în vigoare.

Formularul privind adopţia la distanţă poate fi completat şi semnat şi în format electronic, fără a fi necesară prezenţa adoptatorilor.

Persoanele care adoptă la distanţă câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru menţinerea câinilor în adăpostul public din Municipiul Sibiu.

Plata cheltuielilor de întreţinere, cu excepţia tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile. Taxa pentru 30 zile este, conform HCL43/2014 de 170 lei.
Adopţia la distanţă încetează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o perioada de 14 zile lucrătoare consecutive, obligaţiile asumate prin declaraţia de adopţie la distanţă, sau dacă acesta nu comunică decizia de a trata câinele şi, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale în termenul prevăzut de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.

Pe perioada staţionării în adăpostul public din Municipiul Sibiu, câinii fără stăpân adoptaţi la distanţă pot fi preluaţi oricând de către adoptatori sau pot fi adoptaţi în condiţiile prezentului regulament, cu acordul adoptatorului la distanţă.

CĂŢEI DISPONIBILI PENTRU ADOPŢIE. ALEGE!