Adopţii

Formulare şi acte necesare

FORMULARE


pdfDeclaratie angajament de adoptie
pdfDeclaratia pe propria raspundere
pdfNota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

ACTE NECESARE

 • Adopţia de către ONG-uri şi alte persoane juridice

  Dovada spaţiului cazare

  – contract de închiriere sau contract de comodat a spaţiului

  – act propietate

  Copie CUI

  Delegaţie

  Ştampila

 • Persoane ce adopta câini şi au domiciliu stabil în afara ţării

  Copie act identitate din care să reiasă adresa de domiciliu

  Copie spaţiu

  Copie adeverinţa de venit

 • Persoane care cazează câinii pe proprietatea unei terţe persoane

  Persoane care cazează câinii pe proprietatea unei terţe persoane trebuie să prezinte:

  Copie CI adoptator

  Acordul scris a persoanei ce cazează câinele – câinii

  Copie CI a respectivei persoane ce cazează câinele – câinii

 • Adopţia câinilor din adăposturi

  Adopţia câinilor din adăposturi se face cu prezentarea în copie a următoarelor documente:

  - Acordul asociaţiei de proprietari sau, după caz, a vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini.

  Persoanele ce adoptă în numele unei terţe persoane trebuie să prezinte:

  Împuternicire notarială de semnătură

  Copie CI a persoanei pe numele căreia se face adopţia şi copie CI a persoanei împuternicite.

CĂŢEI DISPONIBILI PENTRU ADOPŢIE. ALEGE!